Nghe Nhạc Niệm Phật Mẹ Quán Âm Bồ Tát- Giúp tai qua nạn khỏi- Mọi chuyện suôn sẻ, gặp nhiều may mắn!

40
2Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bị những bệnh nan y, hay dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý; lại sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ-tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến bảo vệ bạn.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

♥ Bởi vì: Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được tâm đại từ đại bi, đã chứng đắt hết thảy các tam muội đà-la-ni, có năng lực thần thông và sức tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các chúng sanh đang bị thọ khổ trong sáu đường, nên thường dùng sức thần thông tự tại du hóa khắp mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với tâm niệm của chúng sanh để độ họ.

Nguồn: topvietads.com

Xem thêm bài viết khác: https://topvietads.com/giai-tri/

40 COMMENTS

 1. Nam mô quan thế âm bồ tát. Nam mô quan thế âm bồ tát. Nam mô quan thế âm bồ tát. Xin hãy giúp con thoát khỏi kiếp nạn này.xin hãy cho con một sức khỏe tốt.nam mô quan thế âm bồ tát.

 2. Da con xin ơn trên Wan thê âm bô tat – đai tư đai bi pu hô gia hô cho con chi cho con sang suôt trong luc kho khăn nay – vươt wa moi song gio – con xin Me wan âm pu hô đô tri cho con

 3. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mẹ hiền từ bi xin mẹ ban phước lành cho chúng con tâm luôn đươc tịnh độ quốc thới dân an qua đại dịch.. cứu khỗc cứư nạn cho chúng chúng con và gđ con luôn bình an bệnh tật tiu trừ mẹ nhé (Nam mô a di đà phật)

 4. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
  Nam mô đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  Con cầu cho ô.xã con được tai qua nạn khỏi… A di đà phật ……….

 5. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON CẦU XIN CHO Ô.XÃ CỦA CON CÔNG VIỆC ĐƯỢC THUẬN LỢI VÀ MAY MẮN, GIA ĐÌNH CON ĐƯỢC VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC Ạ.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  A DI ĐÀ PHẬT………

 6. Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khố cứa nạn con. Phạm Thị dinh. Con sinh 1980 nay con bị bệnh ung thư vú. Con xin bồ tát cứu khố cứu nạn con vượt qua kiếp nạn nay. Cho con dc mạnh khỏe trở lại như xưa.

 7. A di đà phật 🙏🙏🙏con cúi xin tam bảo
  Luôn luôn gia ho cho GĐ con luôn khỏe mạnh bình an và hạnh phúc

 8. Mẹ quan âm.con được mẹ cưu thoát khỏi cái chết.tren doi này cái nghiệp là do con người tạo ra.long han thu.dung bữa ngải để giết chết một sinh mạng thật là tôi loi.mong rang con người chúng ta đc mẹ cho sống thì hãy sống tốt.giup người.ko hai người.

 9. Con cau mong me hien quang am phu ho cho vo chong con mot be trai be sanh ra khoe manh, phuoc duc tri hue mai sao la nguoi huu ich cho doi

 10. Nam mo Quan Thế Âm Bồ Tat
  Xin Bồ tát cho con mang thai khỏe mạnh. Sinh nở bé gái xinh đẹp dễ nuôi. Mẹ tròn con vuông. Nam mo adidaphat.

 11. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Con cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con được tai qua nạn khỏi. Con xin được ăn năn sám hối!

 12. Con cầu xin chín phương trời mười phương phật cầu xin phật tổ như lai phật bà quán thế âm bồ phù hộ cho vạn dân bá tánh được bình an phù hộ Cho con mạnh khỏe và tai qua nạn khỏi làm ăn phát tài phát lộc và vạn sự như ý nam mô a di đà phật nam mô quán thế âm bồ tát phật

 13. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con cầu nguyện mẹ từ bi cứu khổ cứu nạn cho dịch bệnh tiêu trừ mau qua khỏi. cho toàn thế giới này hòa bình. cho chúng sanh an Lạc nhà nhà yên vui. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.🙏🙏🙏

 14. Nam mô quan thế âm bo tat, cứu kho cứu nạn, con tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu tru, con xin mẹ cho con tra hết no, nam mo a di đà phật

 15. CAU QUAN AM DO ME CON LE THI VE HUONG THO 61 TUOI DUOC VE COI TAY PHUONG NUOC PHAT A DI DA, A DI DA PHAT… 🙏🙏🙏🍎🍎🍎🌺🌺🌺

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here