Kiểm tra học kì 1 NGỮ VĂN lớp 8 mới 2019 đầy đủ chi tiết.

June 5, 2020Câu 1: (1đ)
Đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ” trích từ tác phẩm nào? của ai?
Câu 2: (1đ)
Qua văn bản “ Thông tin về ngày trái đất năm 2000”- khi được biết tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông em đã làm gì và có những biện pháp nào để hạn chế những tác hại đó?
Câu 3: ( 2đ)
a. Đặt câu ghép với các cặp từ hô ứng dưới đây:
………………….chưa………………..đã…………………..
…………………..Bao nhiêu…………………bấy nhiêu…………….
b. Đặt câu ghép với các quan hệ từ: và, hay ( mỗi quan hệ từ chỉ đặt một câu ghép)
Câu 4: ( 6đ)
Em hãy thuyết minh về cái phích nước .

Nguồn: topvietads.com

Xem thêm bài viết khác: https://topvietads.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *