Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

0
31) Giới thiệu chung:
Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM được thành lập vào tháng 10 năm 1996. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, Khoa đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện và phát triển. Hiện nay, Khoa CNTT có 5 bộ môn: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông, Kỹ thuật máy tính và Tin học đại cương. Khoa đang đảm nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ: Thạc sỹ, Đại học (chính qui, liên thông, vừa làm vừa học) và Cao đẳng chính qui. Bên cạnh đó, Khoa còn có nhiệm vụ giảng dạy học phần Tin học đại cương cho các ngành khác của Trường.
2) Sứ mệnh
Dựa trên cơ sở sứ mệnh của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, Khoa CNTT xác định sứ mệnh của mình như sau:
a) Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và truyền thông có chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong nước và quốc tế;
b) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến trên cơ sở phát huy thế mạnh về Giao thông vận tải;
c) Đi đầu trong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3) Tầm nhìn
Đến năm 2030, Khoa CNTT của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM trở thành một địa chỉ hàng đầu và có uy tín về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông về Giao thông vận tải.

Nguồn: topvietads.com

Xem thêm bài viết khác: https://topvietads.com/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here