[BREAKING NEWS] Quảng cáo Google Ads yêu cầu xác minh danh tính

0
4

1. Xác minh danh tính quảng cáo Google gồm yêu cầu gì?

xác minh danh tính quảng cáo google ads 1

Chương trình xác minh sẽ bao gồm:

  • Phương pháp nhận dạng cá nhân
  • Tài liệu hợp nhất kinh doanh
  • Các mục khác nếu cần thiết để xác minh họ là ai
  • Địa lý hoạt động

Chương trình sẽ bắt đầu ở Hoa Kỳ và triển khai trên toàn cầu và sẽ áp dụng cho Google Search, Google Display và YouTube.

Google lưu ý họ tin rằng sẽ mất vài năm để hoàn tất xác minh cho toàn bộ hệ sinh thái quảng cáo Google ads.

Một số ngành công nghiệp sẽ được ưu tiên trong giai đoạn triển khai và sẽ nhận thông báo phù hợp. Họ sẽ có 30 ngày để gửi xác minh được yêu cầu khi nhận được thông báo. Sau khi gửi, phải mất khoảng 3-5 ngày để Google xác minh.

Việc không gửi thông tin trong vòng 30 ngày sẽ khiến quảng cáo Google Ads bị dừng.

Việc tiết lộ thông tin này sẽ hiển thị tên thương hiệu hoặc tên hợp pháp của nhà quảng cáo và không phải là với ai không cần thiết quản lý quảng cáo Google ads.

Điều này có nghĩa là các agency chạy quảng cáo thay mặt cho khách hàng sẽ không được yêu cầu phải xác minh. Tuy nhiên, một đại diện của Google đã nêu rõ các agency và đối tác của Google sẽ có thể gửi thay mặt cho khách hàng của họ.

2. Những thay đổi về trải nghiệm người dùng trong quảng cáo

Liên kết với thay đổi này, người dùng sẽ bắt đầu thấy những thông tin trên quảng cáo Google Ads về danh tính của nhà quảng cáo. Nó sẽ xuất hiện bên dưới phần lựa chọn quảng cáo “Tại sao quảng cáo này?”

Thông tin sẽ bao gồm tên Nhà quảng cáo, vị trí quốc gia và tùy chọn chuyển đổi để ngừng nhận quảng cáo từ họ.

Trong Google Display, thông tin sẽ có sẵn thông qua biểu tượng “Lựa chọn quảng cáo” hoặc dấu “x” xuất hiện trên banner.

Trong YouTube, thông tin sẽ có sẵn bằng cách nhấp vào biểu tượng của “i” hoặc biểu tượng ba chấm xuất hiện trong mọi quảng cáo.

3. Tại sao Quảng cáo Google Ads yêu cầu xác minh?

Tiếp tục với tính minh bạch của quảng cáo Google ads, Google đang cố gắng cung cấp tính minh bạch cao hơn và trang bị cho người dùng nhiều thông tin hơn về bên đang quảng cáo cho họ, theo thông báo từ Jack Canfield – Giám đốc quản lý sản phẩm, tính toàn vẹn của quảng cáo.

4. Phản ứng cộng đồng khi quảng cáo Google yêu cầu xác minh danh tính

Có thể thấy, sự thay đổi khi quảng cáo Google yêu cầu xác minh danh tính đã nhận được nhiều luồng ý kiến từ những nhà làm quảng cáo. Thông tin về nhà quảng cáo gần với tiêu đề và có thể dẫn đến các lần nhấp quảng cáo vô tình, làm mất tiền của nhà quảng cáo.

Source: https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/23810-BREAKING-NEWS-Quang-cao-Google-Ads-yeu-cau-xac-minh-danh-tinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here