#4 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Lớp 1

0
3#4 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Lớp 1

🌈 Số trang: 20

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
———————-
tài Nhân loại sống kỉ XXI, kỉ phát triển khoa học -kĩ thuật công nghệ thông tin, văn minh tri thức Trước tình hình hội nhập quốc tế, đòi hỏi Giáo dục đào tạo phải đào tạo người phát triển toàn diện mặt, đáp ứng nhu cầu xã hội đặt Nghị 40/2000/QH10 đổi chương trình giáo dục phổ thông khẳng định: “Mục tiêu xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục SGK phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước phù hợp với thực tiễn truyền thống Vệt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông nước phát triển khu vực giới” Báo cáo trị Đại hội Đảng lần thứ IX (tháng 4/2001) đề nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung, phương pháp dạy học” Luật Giáo dục ghi rõ: “Mục tiêu Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học Trung học sở” (Điều 23 – Luật Giáo dục 2005) Như thấy mục tiêu giáo dục tiểu học đạt nhà trường thực tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục, đổi nội dung, phương pháp dạy học tất môn học Việc lồng ghép tích hợp giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp nội dung đổi phương pháp dạy học Ở trường tiểu học nói chung lớp nói riêng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp việc làm trọng Việc dạy học theo hướng tích hợp giáo dục kĩ sống qua môn học giúp em có cách sống tích cực xã hội đại, xây dựng thay đổi em hành vi theo hướng tích cực phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách người học, giúp học sinh có tri thức, giá trị, thái độ kĩ phù hợp Do việc dạy học theo hướng tích hợp giáo dục kĩ sống cho học sinh lồng ghép môn học hoạt động lên lớp cần thiết có tầm quan trọng đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Trước tình hình việc rèn kĩ sống cho học sinh nhà trường nói chung học sinh lớp nói riêng quan trọng bước đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Với ý nghĩa tầm quan trọng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh nên chọn đề tài: “Rèn kĩ sống cho học sinh lớp 1” 1.2 Mục đích nghiên cứu: – Tìm hiểu vấn đề chung nội dung phương pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học – Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp nhà trường – Đề xuất số biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học 1.3 Đối tượng nghiên cứu: – Học sinh khối lớp trường 1.4 Phương pháp nghiên cứu: – Phương pháp điều tra, nghiên cứu tài liệu – Phương pháp phân tích – tổng hợp – Phương pháp giảng giải – Phương pháp so sánh – Phương pháp tổng hợp 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: – Trong năm học 2015 – 2016 II NỘI DUNG Cơ sở lí luận Giáo dục kĩ sống cho học sinh giáo dục cho em có cách sống tích cực xã hội đại, xây dựng thay đổi em hành vi theo hướng tích cực phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách người học sở giúp học sinh có tri thức, giá trị, thái độ kĩ phù hợp Vậy kĩ sống gì? – Có nhiều định nghĩa quan niệm khác kĩ sống Mỗi định nghĩa thể cách thức tiếp cận khác Thông thường, kĩ sống hiểu kĩ thực hành mà người cần để có an toàn, sống khoẻ mạnh với chất lượng cao – Theo tổ chức văn hóa, khoa học giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO): Kĩ sống lực cá nhân để thực đầy đủ chức tham gia vào sống hàng ngày, kĩ gắn với trụ cột giáo dục: + Học để biết: gồm kĩ tư phê phán, tư sáng tạo, định vấn đề, nhận thức hậu việc làm … + Học để làm việc: gồm kĩ thực công việc nhiệm vụ kĩ đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm + Học để làm người: gồm kĩ cá nhân ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin … + Học để chung sống: gồm kĩ giao tiếp, thương lượng, khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể cảm thông …
——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

Nguồn: topvietads.com

Xem thêm bài viết khác: https://topvietads.com/giao-duc/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here