Monthly Archives: January, 2020

Công thức Excel Sử dụng Hàm IF

Bảng tính của chúng tôi Sau khi tải xuống bảng tính của chúng tôi, hãy mở tệp trong Excel hoặc một ứng dụng bảng tính...

Lệnh Telnet – đây là cách hoạt động của telnet!

Telnet là gì? Telnet là một giao thức máy khách / máy chủ dựa trên giao tiếp hướng ký tự qua các kết nối TCP....

Mật khẩu máy tính cho Ward Prime – Dấu tích từ đống tro tàn

Trong chiến dịch Chủ đề 2923 trong Chứng tích Từ tro tàn, bạn sẽ bắt gặp một số bí mật và câu đố mà...

Most Read

Cách viết một kế hoạch marketing tổng thể hoàn chỉnh

HOW TO WRITE A MARKETING PLAN A customer focused business ethos is a proven method to increase the chances of a sustainable and profitable future....

5 modules chính của Brand Marketing

1. Target Consumers Understanding Bạn không thể thoả mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Nhận diện đúng và thấu hiểu chân dung người...

Marketing Strategic Planner là gì?

Các marketers thấy chủ đề của tuần này thế nào? Ad nhận được nhiều câu hỏi gửi về nhờ ad giải thích vai trò...

7P Strategy

Mô hình Marketing 7P là một trong những lý thuyết theo xu hướng nâng cao vị thế của marketing trong quản trị doanh nghiệp...