Facebook ads

Google Ads

10 Xu Hướng Google Ads Và Facebook Ads 2020 Mà Bạn...

0
Xu hướng #1: Đặt giá thầu tự động Xu hướng Google Ads 2020 đầu tiên là Đặt giá thầu tự động. Trong những năm gần...

Marketing

Strategy

Cách viết một kế hoạch marketing tổng thể hoàn chỉnh

0
HOW TO WRITE A MARKETING PLAN A customer focused business ethos is a proven method to increase the chances of a sustainable and profitable future....

5 modules chính của Brand Marketing

0
1. Target Consumers Understanding Bạn không thể thoả mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Nhận diện đúng và thấu hiểu chân dung người...

Marketing Strategic Planner là gì?

0
Các marketers thấy chủ đề của tuần này thế nào? Ad nhận được nhiều câu hỏi gửi về nhờ ad giải thích vai trò...

7P Strategy

0
Mô hình Marketing 7P là một trong những lý thuyết theo xu hướng nâng cao vị thế của marketing trong quản trị doanh nghiệp...

7 lăng kính sáng tạo khi viết Content

0
1. Lăng kính sản phẩm Đó là cốt lõi sản phẩm, những giá trị lợi ích, những đặc điểm hữu hình là những yếu tố...